Agenda

December 2016
ma di wo do vr za zo
1
Datum :  01122016
2
3
4
5
6
7
8
20:00
Kosterij
Datum :  08122016
9
10
11
15:30
Kerk van Goënga
Datum :  11122016
12
13
14
15
16
17
18
15:30
Kerk van Goënga
Datum :  18122016
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Goaiingongmakkers

Griene Geaën

Nieuwsbrief Dorpsbelang

Zondagmiddagconcert in kerstsfeer

STIMkopie
Op zondagmiddag 18 december verzorgt Vocal Group Stim een concert in kerstsfeer in onze kerk. Stim is een ambitieuze groep van twaalf ervaren (amateur) zangers en zangeressen, die elkaar na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek in 2006 vonden in het close harmony en a capella genre.

Lees meer...

Bericht Culturele Commissie

Voor alle culturele activiteiten in de kerk worden steeds alle dorpsgenoten zowel via een flyer als via een e-mail bericht. Oud dorpsgenoten en / of andere geïnteresseerden buiten het dorp worden uitgenodigd om hun e-mail adres op te geven aan de culturele commissie (per adres: ). Dan worden zij via de mail op de hoogte gehouden. In de agenda van deze website zijn de geplande datums van deze activiteiten te vinden.

Krystpakketten 2016

Krystpakketten foar de Voedselbank  ( door Hendrika Jellema )

Noch in pear wiken en dan krije in soad minsken in krystpakket.
Der sit fan alles yn sa’n pakket, ek faaks guod dat je net brûke en dat bliuwt dan mar stean.
As jo no daliks as dat krystpakket komt, sjogge fan dat brûk ik wol en dat brûk ik écht net en je bringe it guod hwat oer is nei ien fan de diakens by jo yn ‘e buurt, dan bringe wy it nei de Voedselbank.
Fansels kinne jo ek it hiele krystpakket skinke.
Jo kinne belje nei ien fan de diakens en as je wolle,  wurdt it ophelle.
Mei út namme fan de voedselbank:
Tige tank yn ’t foar.

de diakens:
Tersoal:                          Willem Heeringa en Hendrika de Groot: 06 55384438
Sibrandebuorren:            Etta Dotinga: 52 19 41
Gau:                              Hendrika Jellema: 41 60 67
Poppenwier:                   Rommy Jorritsma: 0566 60 26 02
Goaiingea, Offenwier:     Winny van Vark: 42 73 57

Nieuwsbrief nov 2016

logonb klein

De nieuwsbrief van dorpsbelang nov 2016 is uit.

Lees hier

Sfeerverlichting kerk

boersmaWie wil op zaterdag 29 oktober 2016 vanaf 9.00 uur helpen met het graven van een kabelsleuf op het kerkhof?

Op de algemene ledenvergadering van het dorpsbelang is er al even tijd aan besteed. Aan gemeente SWF is gevraagd of we de kerktoren mogen verlichten. De gemeente stimuleert dit en betaalt de aanschaf en installatie van de verlichting, van ons wordt verwacht dat we het graafwerk op het kerkhof verzorgen.

Een jaar geleden hebben we voor de aanleg van een extra hemelwaterafvoer ondervonden dat het pittig graaft op het kerkhof, er zit behoorlijk wat puin in de grond. Daarom deze oproep, als we met een grote groep zijn, dan is de klus waarschijnlijk in een ochtend geklaard.

Zelf even een schep meenemen! Graag even opgeven bij Yke van der Goot
()

Plantdag

appelsPLANTDEI YN GOAIINGEA!!
Sneon 12 novimber 2016

Yn ús doarp wurde de nije (fruit)beammen en de nije hagen plante. Hjir hawwe wij fansels al help bij nedich!

Programma
Om healwei tsienen is der kofje mei wat lekkers foar alle beam-planters yn “De Kosterij”.
Om 10.00 oere hinne sil de earste beam plante wurde troch in ‘Frjemde Gast’.
Dêrnei geane wy mei syn allen oan’e slach.

Wy slute de moarn of mei sop en broadsjes.

De bern binne ek fan herte wolkom. Foar harren is der yn “De Kosterij” wat te rêden en se kinne meihelpe mei it beamplantsjen fansels.

Minsken dy’t partikulier beammeguod besteld hawwe kinne dit fan 13.30 oere ôf ophelje bij E. Wierda.
Frijwilligers, mei skeppe en hammer, graach foar 1 novimber 2016 opjaan bij:

De 6 boompjes langs het fietspad naar Scharnegoutum (ze staan direct buiten het dorp in de berm tussen fietspad en de rijweg) zullen worden gerooid, zodat daar fruitbomen kunnen worden geplaatst.

De 10 bomen aan De Boppeslach (aan de kant van de even huisnummers) worden ook gerooid. Ook deze bomen zullen worden vervangen door fruitbomen van verschillende soorten en rassen.

Kommisje “Goaiïngea yn it Grien”

Kursus Frysk

lear fryskEen aanbod van de AFÛK tot het organiseren van diverse cursussen Fries in het Dorpshuis of online.

Lees meer...