ledenvergadering dorpsbelang Goënga 2019

Hits: 115

logo nieuwsbrief850x150

Geachte inwoners van Goënga,

Dorpsbelang nodigt u uit voor de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelang Goënga op zaterdag 6 april 2018 om 20.00 uur in “De Kosterij”. 

Agenda: 

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 6-4-2018
 3. Jaarverslag 2018
 4. Financieel jaarverslag Dorpsbelang
 5. Verslag Kascommissie en verkiezing Kascommissie
 6. Mededelingen bestuur dorpsbelang
 7. Financieel verslag en mededelingen van Stichting Kerk Goënga
         
 8. Bestuursverkiezing dorpsbelang
                Lieuwe de Jong is aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar.
                Het bestuur draagt Johan Batteram voor als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelang Goënga.
                Eventuele tegenkandidaten kunnen aangemeld worden bij de secretaris Dorpsbelang. De aanmelding moet plaatsvinden voor de jaarvergadering, schriftelijk en voorzien van 5 handtekeningen.
 1. Bedanken vrijwilligers
 2. Rondvraag          

PAUZE en VACATUREMUUR

 1. Film van de vrijdagavond dorpsfeesten 2018
 2. Bingo (in verband met de film dit jaar 3 rondes in plaats van 5 rondes) 

Tot ziens!
Namens Vereniging Dorpsbelang Goënga,
Anneriek Sijperda (secr.)

Bijlagen:

Jaarverslag 2018/19
Notulen jaarvergadering 2018
Resultatenrekening 2018 Dorpsbelang 
Balans 31-12-2018 Dorpsbelang