Kerstpakketten actie voedselbank 2018

Hits: 157

Een bericht van Hendrika de Groot:

Beste dorpsgenoten van de Lege Geaën,
In de vorige dorpskrant hadden we een oproep gedaan om kerstpakketten of een deel hiervan te doneren.
Er waren 3 adressen waar je deze in kon leveren.
In totaal zijn er 17 pakketten ingeleverd voor de voedselbank.kerstpaketten Wat een prachtige donatie.

Ruurd Wijbrandi en Willem Heeringa hebben de pakketten bij Sytsma Antiek ingeleverd.
(zie foto: pakketten in de kofferbak + ook nog pakketten op de achterbank)
Sytsma Antiek zorgt er weer voor dat het bij de voedselbank terecht komt.
De voedselbank zorgt ervoor dat de pakketten verdeeld worden en een goede bestemming krijgen.
Namens de diaconie en de voedselbank,
Hartelijk dank van het inleveren van de kerstpakketten of deel daarvan.
Wij hopen dat u de volgende keer weer mee doet aan dit goede doel.