Goënga

Hits: 2042

IMG 6692

Goënga (in het fries Goaiïngea)is een sfeervol dorp ten noorden en op een afstand van ongeveer 3 kilometer van Sneek. Goënga maakt deel uit van de gemeente Súdwest-Fryslân en heeft een inwonertal van ongeveer 260 waarvan 160 in de dorpskern - en de rest in het buitengebied wonen. De dorpskern bevat veel fraai gerestaureerde karakteristieke woningen. De vele bomen geven het een lommerijk aanzien.
Vanuit de richting Sneek komend ligt aan de rechterhand het eind negentigerjaren van de vorige eeuw voltooide wijkje "De Boppeslach" dat tevens de toegang vormt tot het kaatsveld. Het kaatsveld met kleedruimte en kantine wordt intensief gebruikt door kaatsclub "De Lege Geaën" met veel leden uit Goënga en omliggende dorpen.

HegeWier

 

De dorpsstraat "De Hege Wier" volgend ligt in een flauwe bocht aan de rechterhand op de terp de achtiende eeuwse protestantse kerk met omliggende begraafplaats.De kerk, aangewezen als rijksmonument, is in 1758 gebouwd. De spits is er in 1787 opgezet.

kerk

        Tegenover de kerk de pastorie.                                                         pastorie

pollehoutRechts om de hoek van de begraafplaats ligt "It Pôllehout".
Dit streekje tussen het kaatsveld en de Kerksloot wordt gekarakteriseerd door de bruggetjes naar de huizen. Deze huizen liggen elk als het ware op een eilandje.

nr 23Links voor de brug op nummer 23 één van de oudste huizen van Goënga. Het heeft de status van monument.

 

De dorpsstraat verder volgend veranderd de naam hiervan na de brug over de Kerksloot in "Aldfeartsdyk".

Aldfeartsdyk

De Kerksloot is de opvaart naar de Sneeker Oudvaart, een riviertje dat van Raerd naar Sneek loopt.kerksloot

Links na de brug staat het geheel door vrijwilligers beheerde dorpshuis "De Kosterij".

dorpshuis2012
De bebouwing aan de Hege Wier, It Pôllehout, een gedeelte van de Aldfeartsdyk en het ruime zicht vanaf It Pôllehout is beschermd dorpsgezicht.

Waar de Aldfeartsdyk het dorp verlaat ligt rechts de toegang tot "It Mediel" een wijkje gebouwd in de jaren zeventig en tachtig.
De afslag links is de "Sickengawei".

sickengaweiAan deze weg ligt het "bedrijventerrein" waar een loon- en hoveniersbedrijf gevestigd zijn.
De Sickengawei voert naar de "Midlânsdyk", waarschijnlijk een vroegere hemdijk. Aan deze weg liggen een aantal agrarische bedrijven en enkele woonhuizen.midlansdyk

 De Aldfeartsdyk komt via de brug over de Oudvaart uit op "Goaijngeamieden" de weg van Gauw naar richtingGoaiingeamieden
Sneekermeer en Offingawier. Ook aan deze weg agrarische bedrijven en woonhuizen.


Voor inwoners en bezoekers van Goënga ligt in de mededelingenkast voor het dorpshuis een map samengesteld en gemaakt door Cees Veenstra met beschrijving van een rondwandeling en foto's van het dorp.