Begrafenisvereniging

Hits: 509

Begrafenisvereniging "De laatste eer" is opgericht op 22 februari 1912.

Lid kunnen zijn:
Alle hoofden van gezinnen te Goënga.
Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder.
Kinderen van leden van 18 jaar en ouder die elders wonen.
Na verhuizing buiten Goënga kan men lid blijven.
Inkomende personen en hoofden van gezinnen, na betaling van een entreebedrag.
Momenteel 225 leden.

Voorzitter: Gerard van Schepen
Secretaris: Jikke Miedema
Penningmeester: Yke van der Goot
Leden :Carolien Boschma en Bote Falkena