Vrouwenvereniging

Hits: 855

 

vrouwenverenigingDe Hervormde Vrouwen Groep (HVG) “Bid en Werk” is opgericht op 21 november 1939. Er zijn 16 leden die één keer in de 14 dagen op woensdagavond om 19.30 uur in De Kosterij bij elkaar komen. Voor de pauze wordt een gedeelte uit de Bijbel behandeld. De tweede helft van de avond zijn we kreatief bezig met bloemschikken, schilderen, handwerken, kaarten maken e.d. Ook wordt er van tijd tot tijd een actueel onderwerp besproken of wordt er een spel of een kwis gedaan.
 De jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag in maart in de Skâns te Gorredijk kan bezocht worden, evenals de themaochtend, die in oktober in de Kurioskerk in Leeuwarden plaats vindt. Verder zijn er twee bijeenkomsten per jaar in Sneek waar ook leden van andere HVG’s uit de regio bijeen komen.
Van mei tot en met augustus, als we niet in De Kosterij bijeenkomen, worden er fietstochten gemaakt.