Gezondheidszorg

Hits: 696

Huisarts
Jansen, Sibrandabuorren

Hornstra, Boazum

Spoedeisende huisartsenzorg buiten gewone praktijktijden:

Dokterswacht Friesland
0900 - 112 7 112 (€ 0,10 pm).
www.dokterswacht.nl

De huisartsenpost bevindt zich in Sneek in het Antonius Ziekenhuis (via de ingang van de Spoedeisende Hulp). 

Ziekenhuis
 www.mijnantonius.nl       (Antonius zorggroep)
 www.mcl.nl
www.tjongerschans.nl

Huisartsenlab/Trombosedienst
Het Huisartsenlab/Trombosedienst heeft elke woensdag tussen 09.00 en 09.30 uur zitting in de multifunctionele accomodatie Swettehûs te Scharnegoutum Adres: Legedyk 43 Tel. 0515 418181
website: www.hal-friesland.nl