oud papier

Hits: 842

Gemiddeld wordt er in Goënga bijna 2 ton oud papier per maand opgehaald. Hiervoor wordt iedere maand een container in het dorp geplaatst; kosten € 120,- per keer. De opbrengst van het oud papier is echter dusdanig gezakt, dat deze de kosten van de container nog nauwelijks dekt. Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten het oud papier vanaf 2015 nog 1x per 2 maanden op te halen. Wij besparen hierdoor de helft op de kosten van het huren van een container en hopen zo nog iets van de opbrengst van het oud papier over te houden. De geldelijke opbrengst van dit oud papier wordt door de Vereniging van Dorpsbelang verdeeld. De helft is voor Dorpsbelang, de andere helft wordt verdeeld over de verenigingen.
De inzamelroute is verdeeld in een binnen- en buitengebied. Het binnengebied wordt gevormd door Hege wier, Boppeslach, Aldfeartsdyk (dorpskom), It Mediel en Sickengawei. Het buitengebied omvat Aldfeartsdyk, Goaiïngeamieden, Spearsterdyk en Midlânsdyk. De opbrengst wordt gedeponeerd in de oudpapier container die op het terrein van de firma Wierda geparkeerd staat.
ophaalschema wordt samengesteld door het bestuur van Dorpsbelang. Om het de vrijwilligers niet te moeilijk te maken en om te voorkomen dat papier wegwaait tijdens het transport wordt verzocht het papier goed te verpakken of te bundelen en lege dozen samen te vouwen.

Ophaalschema oud papier