Ophaalschema oud papier 2018

Hits: 289

Ophaalschema oud papier 2018

Ophalen vanaf 19.00 uur. Verzamelen bij de container.

6 personen, 3 auto’s met aanhanger.

Zelf koppels vormen en route indelen.

Donderdag 1 februari:
Erik de Vries, Jaap Wiersma

Robby Zuidema, Auke Nijboer
Minze ten Woude, Eite Stienstra

Donderdag 29 maart:
Theo Boschma, Francisco Oosterbaan

Jappie Lootsma, Jan de Groot
Johannes Douma, Sibbele Oosterhaven

Donderdag 24 mei:
Age Bootsma, Sietse vd Meer

Rein Bootsma, David McDonald
Gerrit Koudenburg, Jaap de Groot

Donderdag 19 juli:
Sijbren Abma,Gerben de Jong

Rients de Jong, Catrinus Kooistra
Andries vd Greft, Yke vd Goot

Donderdag 27 september:
Thom de Ruiter, Sjoerd Scholten

Jisk vd Velde, Marc Mutsaers
Lieuwe de Jong, Frans Jansen

Donderdag 29 november:
Bote Falkena, Eelke Wierda

Jelle Wierda, Marco vd Goot
Gerard van Schepen, Pieter Wynja

Op de route buitengebied de fam.Oosterbaan niet vergeten.

Bij verhindering zelf ruilen/voor vervanging zorgen.

Contactpersoon: Eite Stienstra tel: 416547