Ophaalschema oud papier 2019

Hits: 105

Ophaalschema oud papier 2019 

 

Ophalen vanaf 19.00 uur. Verzamelen bij de container.

 6 personen, 3 auto’s met aanhanger.

Zelf koppels vormen en route indelen.

Donderdag 24 januari:        Erik de Vries,Jaap Wiersma

                                            Robby Zuidema,Auke Nijboer

                                            Minze ten Woude,Eite Stienstra

Donderdag 21 maart:         Theo Boschma, Francisco Oosterbaan

                                           Jappie Lootsma, Jan de Groot

                                           Johannes Douma, Sibbele Oosterhaven

Donderdag 16 mei:             Age Bootsma, Sietse vd Meer

                                          Rein Bootsma, David McDonald

                                          Gerrit Koudenburg, Jaap de Groot

Donderdag 11 juli:            Sijbren Abma, Johan Batteram

                                          Rients de Jong, Catrinus Kooistra

                                          Sjoerd de Jager, Yke vd Goot

Donderdag 19 sept:            Thom de Ruiter, Sjoerd Scholten

                                          Jisk vd Velde, Marc Mutsaers

                                          Lieuwe de Jong, Frans Jansen

Donderdag 21 nov:             Bote Falkena, Eelke Wierda

                                          Jelle Wierda, Marco vd Goot

                                          Gerard van Schepen, Pieter Wynja

Gerben de Jong en Andries vd Greft bedankt voor de jarenlange hulp.
It is tiid foar de jongerein.

Op de route buitengebied de fam.Oosterbaan niet vergeten.

Bij verhindering zelf ruilen/voor vervanging zorgen.

Contactpersoon: Eite Stienstra  tel: 416547